Els especialistes solen assenyalar que a la primavera, a més de les infeccions respiratòries, despunten malalties com les faringitis, les amigdalitis o les sinusitis. Sabem, així mateix, que la nutrició està implicada en la immunitat. Però per ventura, existeix un algoritme matemàtic que ens digui quins nutrients hem de prendre, i en quina quantitat, per prevenir les infeccions primaverals? En el present article veurem que és molt més fàcil.

http://blog.lasirena.es/lang/cat/2015/04/08/primavera-immunitat-i-nutricio-poden-congeniarprimavera-inmunidad-y-nutricion-pueden-congeniar/