El nombre de recerques sobre l’índex glucèmic i la càrrega glucèmica no para d’augmentar. No ha d’estranyar-nos, per tant, que en l’àmbit de la nutrició humana es parli cada vegada més d’aquests dos conceptes. Però no sempre es parla amb propietat: en moltes ocasions es distorsiona la realitat científica fins a límits insospitats i fins i tot es creen “miraculoses” dietes basades en aquests conceptes a les quals s’atribueixen portentosos beneficis per a la salut. Per aquest motiu, avui li dedico unes línies a aquesta qüestió […]

Seguir lleginthttp://blog.lasirena.es/lang/cat/2015/11/11/dieta-de-lindex-glucemicdieta-del-indice-glucemico/

A Facebookhttps://www.facebook.com/julio.basultomarset/posts/952356084850791

A Twitterhttps://twitter.com/JulioBasulto_DN/status/664414027678916608

Més escrits de Julio Basulto al blog de La Sirenahttp://juliobasulto.com/la-sirena-2/